Избери картинкаВидео материал, качен на електронния сайт www.agrotv.bg за клиент на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" на който Службата е изготвила успешно проект по подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".

Информацията е качена на сайта на www.agrotv.bg можете да видите тук.