От интервюто на Директора на дирекция "Мобилни общински офиси" на НССЗ дадено в AGROtv ще разберете какво се цели със създаването на 28-те Мобилни общински офиса на Националната служба за съвети в земеделието.