Новината за Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик можете да прочетете от тук.