Информация, публикувана на сайта на аgrotv.bg можете да видите тук.