Информацията относно допълнително обучение по основните проблеми по опазване на околната среда в земеделието, публикувана във вестник "Български фермер" бр. 460, 27 юни - 3 юли 2016 г. можете да видите тук.