Информация от НССЗ относно интересът по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" 

Повече информация публикувана на електронната страница на www.agro.bg можете да видите тук.