Информация от Юри Зарев - експерт от Териториален областен офис на НССЗ - град Варна.

Повече информация качена на електронната страница на www.focus-news.net можете да видите тук.