Заместник министър на замеделието и храните Васил Грудев връчи 1000-ия безвъзмездно изготвен от НССЗ бизнес план.

Повече информация качена на електронната страница на www.fermer.bg можете да видите тук.