Информация предоставена от Деян Дончев - експерт от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Велико Търново.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.fermer.bg можете да видите тук.