Информация предоставена от Любомир Маринов - изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието.

 

Повече информация публикувана на  страницата на  agrocompass.bg  можете да видите тук.