Избери картинкаРепортаж по АГРО ТВ за проведена съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Монтана) и БАБХ (Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана) на тема "Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарни стандарти в растениевъдството". На семинара бяха представени и изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и по подмярка 4.1.2  „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". Репортажът може да видите тук.