Избери картинкаВ Стара Загора се проведе семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 предоставя възможност за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по подмярка 6.1. , обяви експерт от Национална служба за съвети в земеделието по време на семинара. Допълнителна информация може да видите тук.