Избери картинкаСеминарът се проведе на 28 март 2019 г. в гр. Кюстендил. Той бе организиран съвместно от НССЗ (ТОО - Кюстендил), Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по земеделие - Кюстендил). Информационното събитие бе на тема: „Растителна защита на овощни видове“. Земеделските стопани успяха да се запознаят с болестите и неприятелите по овощните видове, както и кога трябва да се пръска с препарати за растителна защита.

Отзвук от проведения семинар е качен на сайта на http://www.focus-news.net и може да го видите от тук.