Информация публикувана на сайта на радио "Фокус" във връзка с дадено интервю от Деян Дончев-гл.експерт на офиса на НССЗ в гр.В.Търново - моля натиснете тук