На сайта на Министерство на земеделието, храните и горите е публикувано петото изменение на ПРСР 2014 - 2020 г.

Пълният текст на ПРСР 2014 -2020 г.  може да изтеглите от  тук.