На страницата на Министерство на земеделието, храните и горите е публикувана Индикативна годишна работна програма за 2020 г. по ПРСР 2014-2020 г.

Програмата може да видите тук.