Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Системи за знания и иновации в селското стопансво (СЗИСС/AKIS)

Изграждането на системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS), с цел стимулиране инициирането и развитието на иновативни проекти и разпространение на техните резултатите има съществено място в Европейската аграрна политика.

ИНОВАТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ В СФЕРАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Иновативна платформа за обмен на знания в сферата на биологичното земеделие в Европейския съюз (ЕС), която е резултат от проект получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“.

БРОШУРА „СТИМУЛИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА И УЧЕНЕТО“

Примери, инструменти и съвети за земеделски производители, съветници и изследователи, които желаят да подобрят начина на съвместна работа и да направят стопанствата в ЕС по-печеливши, устойчиви и продуктивни.

ПРОЕКТ "ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОДКРЕПА НА ФЕРМЕРИТЕ: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА НАУЧНИ ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ" (PROAKIS)

Проектът „Перспективи за подкрепа на фермерите: Консултантски услуги в рамките на Европейската Система за научни знания и иновации“ (PROAKIS) е финасиран от VII Рамкова програма на Европейската комисия