Разработена е иновативна платформа за обмен на знания в сферата на биологичното земеделие в Европейския съюз (ЕС), която е резултат от проект получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“. Платформата представлява уникален ресурс с инструменти за фермерите от Европа. Достъп и подробна информация за платформата, може да видите тук.

Платформата за обмен на знания за ферми, развиващи биологично земеделие, има за цел да повиши качеството и производителността на биологичното земеделие в Европа, като осъществява връзка между земеделските производители, съветниците в земеделието и учените. По този начин ще бъде запълнена съществуващата в момента празнина между научните изследвания и практиката. Платформата предоставя възможност за обмен на знания, умения и техники в областта на земеделието чрез достъп до значителен брой полезни за фермерите инструменти.

Платформата съдържа богат набор с инструменти – полезни за фермери, отглеждащи култури и животни по биологичен начин, и съветници в тази област, вкл. и ръководства, информационни листовки, видео материали, онлайн инструменти за изчисляване и др. За всеки инструмент е предоставена основна информация (резюме) на различни езици, вкл. на български. Освен това, потребителите могат да предлагат нови инструменти, разработени от тях.

В настоящия момент основните теми, включени в платформата са свързани със знанията за биологичното земеделие и обхващат най-вече теми в областта на растениевъдството, животновъдството и семепроизводството и развъждането. Предвижда се да бъдат включени теми, свързани с производството на плодове и суровини, използвани в биологичното земеделие.

Повече за платформата и партньорските организации може да прочетете от интернет страницата на платформата.