На 28.02.2019 г. в гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч в пчелина  на  ЗС Веселин Люцканов се проведе съвместна информационна среща – семинар с демонстрация на НССЗ (ТОО - Ловеч) и ССА (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) на тема ”Преглед на пчелните семейства и основни технологични въпроси".

На срещата  присъстваха 10 земеделски стопани.   

Лектор на семинара бе ст. експерт Панчо Запрянов от ИЖН – Костинброд. Лекторът разгледа въпросите във връзка със зазимяването на пчелните кошери и тяхното успешно презимуване, грижи за пчелните семейства в момента-зимно хранене, преглед на пчелните семейства, роенето. Г-н Запрянов представи също и различни видове пчелни кошери, начините за третиране на кошерите и други. Обсъдени бяха и възможностите за пазари на пчелен мед, цени на реализация и други. 
При проведената дискусия бе проявен интерес към новостите при пчелните кошери, пазари, възможностите за субсидиране на пчеларите, обсъждане на пашата при пчелите в региона, добиви, хранене и други. 

Експерти от (ТОО-Ловеч) към НССЗ представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. и Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.