На 1 март 2019 г. в гр. Враца се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Враца) и Тракийски университет – Стара Загора на тема: „Болести по пчелите и пчелното пило. Профилактика и лечение.“

На информационната среща присъстваха 29 земеделски стопани.

Лектор на семинара бе доц. д-р Първан Първанов от ТУ гр. Стара Загора, той запозна присъстващите с различните болести по пчелите и пчелното пило. Доц. Първанов  наблегна  на болестите „Вароатоза“, „Акароза“ и „Нозематоза“ и  указанията за профилактика и лечение на тези заболявания.
Лекторът представи препарати, които са позволени за прилагане и са в пълно съответствие с добрите пчеларски практики. Вниманието на пчеларите бе насочено към най-важните мерки, които трябва да вземат за предотвратяване на тези заболявания при възникване в стопанствата им. 

Експертите от (ТОО-Враца) към НССЗ, г-жа Емилия Петрова и г-жа Цветина Илиева-Петрова запознаха участниците в семинара с основните мерки от ПРСР 2014 – 2020 и Националната програма по пчеларство, по които могат да кандидатстват , както и с изискванията при изпълнение на вече одобрени бизнес планове по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.