На 5 март 2019 г. в гр. Смолян се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Смолян) и Селскостопанска академия (Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян) на тема: „Нови тенденции при подхранването на пчелните семейства“.

На семинара присъстваха 24 земеделски стопани-пчелари.

Гл.асистент д-р Росица Шумкова представи доклада си пред пчелари от областта, като подчерта, че хранителни вещества, необходими за развитието на медоносните пчели са въглехидрати, протеини, мазнини, минерални вещества и витамини, вода. Всичко необходимо за своето развитие медоносната пчела си набавя от нектара, меда, медена роса, мана, цветен прашец, пчелно млечице и вода. Заместители на нектара и меда при подхранването на пчелните семейства: плодови сиропи и компоти, гроздов сок, сок от дини, сок от захарна метла, маджун от захарна тръстика, меласа, глюкоза, фруктоза и др.  Като въглехидратни заместители при подхранване на пчелите най-често се използват: обикновена (кристална) захар; суха захар; медено – захарно тесто;глюкозо – фруктозните сиропи „Изосуит”; инвертирани сиропи. Заместителите на прашеца, задължително трябва да съдържат 10 незаменими аминокиселини за развитието на пчелното семейство. Подхранванията на пчелите биват -подбудителни, -за попълване на хранителни запаси; -по необходимост (зимни) и лечебни; -подхранване за стимулиране или профилактика. При изследване влиянието на продуктите „Apimix” и „Apipasta” се установява, че имат стимулиращо въздействие върху яйценосната дейност на майката, количество на запечатаното работническо пило и силата на пчелните семейства. Също така след изследване химичен състав на тялото на пчели работнички има по-високо съдържание на протеин, мазнини и минерални вещества в тялото на пчели, получавали продукта „Apimix“.

Гл. експерт-координатор Марияна Неделева, (ТОО - Смолян) към НССЗ  представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по ПРСР 2014-2020г. Бяха дискутирани очакваните условия за допустимост, критерии и изисквания.