На 6 март 2019  г. в гр. Перник се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО - Перник) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд) на тема: „Технологични решения при пролетната подготовка на пчелните семейства за медосбор при различните системи кошери. Подготовка на пчелните семейства за главна паша“.

На семинара доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки – гр. Костинброд запозна присъстващите пчелари с пролетното развитие на пчелните семейства и подготовката им за главна паша. Той наблегна основно на стесняването и разширяването на гнездата и редовното подхранване на  пчелните семейства, през пролетния сезон, с цел подпомагане на семействата за отглеждане на повече млади пчели, които да посрещнат пролетните растения. Доц. д-р Христов представи  основните принципи за правилно извършване на пролетната работа на пчеларите в пчелина, с цел по-нататъшно развитие и активно участие на пчелните семейства  в медосбора. При провелата се дискусия присъстващите земеделски производители имаха възможност да зададат на доц. д-р Пламен Христов въпроси, относно  развитието и подготовката за главна паша на пчелните семейства.

Експертите от (ТОО-Перник) към НССЗ запознаха земеделските производители с мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. и възможностите за финансиране в пчеларството.