На 20 март 2019 г. в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик се проведе съвместна информационна  среща – семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Пазарджик) и Земеделски институт - Стара Загора на тема : „Съвременни проблеми при развъждането и селекцията на едри и дребни преживни животни“.

На срещата присъстваха 18 земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни от областта.

Лектор на семинара беше проф. дсн Живко Кръстанов от Земеделския институт в  гр. Стара Загора. Проф. Кръстанов запозна присъстващите с промените в нормативната база на европейското законодателство в областта на селекцията и по-точно с изискванията на Регламент/ЕС/ 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 08.06.2016 г, касаещ тези въпроси, както и с отражението му в националното ни законодателство. Лекторът се спря и на  класическите методи на развъждане при едри и дребни преживни животни. Той представи по -подробно новите селекционни признаци , актуални за преживното ни животновъдство и проблемите , стоящи пред животновъдите  в тази област. Сподели много опит и интересни факти от дългогодишната си работа, изследвания и наблюдения в областта на селекцията и развъждането. Проф. Кръстанов разясни на присъстващите какво представлява геномната селекция и каква е нейната приложимост, значение и бъдеще за осъществяване на печелившо и ефективно животновъдство.

Лекторът отговори на всички въпроси, които поставиха фермерите и даде  препоръки за тяхната конкретна дейност.

Експертите от ТОО - Пазарджик към НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.  и новостите в обвързаната подкрепа за животновъдство , както и с новите държавни помощи за животновъди през 2019 г.