На 29 март 2019 г.  в  гр. Попово,  обл. Търговище  се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Търговище) и Тракийски университет (ТУ) - Стара Загора на тема: ,,Болести по пчелите и пчелното пило. Профилактика и лечение’’.

На семинара присъстваха 39 земеделски стопани - пчелари от района на Търговище, Разград и Велико Търново.

Доц. Първан Първанов, лектор от Тракийски университет (ТУ) - Стара Загора, изнесе лекции на теми: ,,Организация на борбата срещу болестите по пчелите и пчелното пило; ,,Заразни болести. Първоизточници и пътища на разпространение”; ,,Незаразни болести - признаци и мерки за борба’’ и ,,Диагностика на болестите по пчелите’’.

Г-жа Денка Станчева главен експерт в ТОО - Търговище към НССЗ, разясни възможностите за  подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г. и ,,Националната пчеларска програма’’. 

Г-н Бернар Сюлейманов старши експерт в ТОО - Търговище, разясни възможностите за кандидатстване и финансиране по подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитието на малки стопатства“ от ПРСР 2014-2020 г., като наблегна на основните аспектите касаещи земеделските стопанства, развиващи дейност в сектор пчеларство.

По време на семинара се проведе и дискусия, на която на всички зададени въпроси от присъстващите, лекторът от ТУ - Стара Загора и експертите от ТОО - Търговище отговориха.