На 9 април 2019 г. в гр. Харманли, обл. Хасково се проведе съвместна информационна среща - семинар  на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Хасково) и Аграрен Университет - Пловдив   на тема: „Технологии за създаване и отглеждане на костилкови овощни видове”. 

На семинара присъстваха  17 земеделски стопани от региона.

Г-н Тодор Тодовов - гл. експерт координатор на Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Хасково акцентира върху възможностите за участие на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020 г. и директни плащания, както и доброто сътрудничество с научни институции от страната.

Водещ лектор на семинара беше проф. д-р Валентин Личев от Аграрен Университет - Пловдив. Той  запозна участниците в семинара с възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България, нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове и резитба на костилкови овощни видове в интензивни насаждения.


Експертите от ТОО - Хасково представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014 -2020 г.