На 17 април 2019 г. в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (TOO - Пазарджик) и Селскостопанска академия (Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък /ИРЕМК/) на тема: "Отглеждане на маслодайна роза".

На семинара присъстваха 23 земеделски стопани, от различни региони в страната, отглеждащи маслодайна роза и лавандула.

Лектор на семинара бе доц. д-р Станко Станев от Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък към ССА.

На срещата доц. Станев запозна присъстващите с основните моменти от технологията  при отглеждане на маслодайната роза. Присъстващите бяха запознати с методите и средствата за контрол на основните болести и неприятели по културата. При последвалата дискусия д-р Станев запозна земеделските стопани с избора на резници за посадъчен материал при създаването на нови насаждения от маслодайна роза. Акцентира, че трябва да се следи за тяхното качество, заради  силно влошените показатели на произведеното розово масло, поради безконтролното производство на резници.

Оживена дискусия предизвика и представената от д-р Станев презентация относно отглеждането на маслодайна роза в Саудитска арабия от негово посещение в страната.

В рамките на семинара беше проведена и демонстрация на терен в стопанство за маслодайна роза в района на гр. Панагюрище. Там участниците бяха запознати с различните методи за резитба на рози, както и с времето и количеството за внасяне на различни органични или  минерални торове в почвата. Засегнат беше и въпросът за типовете системи за поддържане на междуредията в насажденията, методи и средства за борба с болестите и неприятелите по розата в биологичното земеделие. 

Експертите от ТОО - Пазарджик към НССЗ разясниха на участниците възможностите за подпомагане по мерките от  ПРСР 2014 - 2020 г.