На 10 май 2019 г. в гр. Ямбол се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Ямбол) и Аграрен университет - Пловдив тема: „Интегрирана растителна защита при плододаващи лозя“.

На срещата присъстваха 14 земеделски стопани.

Лектор на семинара  бе гл. ас. д-р Боян Сталев от Аграрен университет - Пловдив. Той запозна присъстващите с болестите и неприятелите по новосъздадени и плододаващи лозя, методите за извеждане на борба с тях и начини за напояване на лозови насаждения.

След приключване на лекцията в лозовия масив на Професионалната гимназия по земеделие в гр. Ямбол, д-р Сталев демонстрира зелени резитби при лозята, показа различни заболявания и даде препоръки за подходящи периоди за третиране с препарати за растителна защита.

Експертите от  ТОО - Ямбол към НССЗ запознаха стопаните с възможностите за кандидатстване по мярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ и мярка 9. „Сдружаване на ЗС в Организации и групи производители“.