На 7 октомври 2019 г. в гр. Силистра се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на НССЗ (ТОО-Силистра) и Земеделски стопанин - Росен Дешев на тема: „Новости в технологията на майкопроизводството в пчеларството “.

На мероприятието присъстваха 39 стопани, извършващи дейност в сектор „Пчеларство“.

Г-н Дашев е земеделски стопанин, завършил Тракийски университет в гр. Стара Загора с професионална квалификация „зооинженер“. Той запозна присъстващите с технологичните моменти при производството на майки в пчеларството. Участниците разгледаха оборудването на пчелния кошер, рамки, ленти и използвани инструменти. Г-н Дашев обърна внимание на иновативните решения при производството на нови пчелни  семейства и подчерта, че за едно пчелно семейство е необходимо здрава майка, спазване на висока хигиена и подсигуряване на оптимален хранителен режим.

Участниците в срещата проведоха и ползотворна дискусия, като бяха коментирани различни аспекти от практиката. Всеки сподели своя опит и знания в пчеларството.

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра представиха възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.