На 4 ноември 2019 г. в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) на  тема „Основни дейности по подготовка на пчелина за зазимяване и иззимяване” .

На мероприятието присъстваха 38 фермери - пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.

На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани устройството на зимното кълбо в кошера, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон. Фермерите бяха запознати с  изискванията за успешно зазимуване, възможности за попълване на медови запаси и тяхното подреждане. Лекторът даде информация и относно подходящото подхранването на пчелното семейство през различните етапи от неговото развитие, също така и мерки за запазване на топлината в пчелното гнездо през зимния период. През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов запозна фермерите с необходимите дейности за пролетното развитие на пчелното семейство. Иновациите решения при отглеждането на пчелни семейства с цел улесняване на пчеларя и по–високи добиви също бяха сред темите засегнати на информационната среща.

Експертите от Териториалния областен офис - Кюстендил към НССЗ разясниха на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.