На 13 ноември 2019 г. в гр. Перник се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Перник) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд) на тема: „Зазимяване на пчелни семейства и резервни пчели майки”.

На семинара доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки -  Костинброд запозна присъстващите фермери със зимуването на пчелните семейства и зимуването на пчелните майки. Той наблегна основно на създаването на необходимите условия за зимуване на пчелите и пчелните майки при неблагоприятните зимни условия - като  затопляне на гнездото, достатъчно качествена храна, защита от вятър, дъжд и сняг, защита от неприятели. Доц.  Христов спомена  основните причини за загиване на пчелните майки през зимата, изискванията при зимните подхранвания на пчелните семейства, както и методите за борба с болестите по пчелите. 

Експертите от ТОО - Перник към НССЗ запознаха земеделските производители с мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. и възможностите за финансиране в пчеларството.