На 28 ноември   2019 г. в гр. Разград се проведе съвместна информационна среща- семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Разград) и пчеларска ферма „Амброзия България“ - гр. Лозница на тема: „Производство, преработка, реклама и успешна реализация на пчелен мед и пчелни продукти“

На мероприятието присъстваха над 37  земеделски стопани- пчелари от Разградска, Русенска и Великотърновска област.

На събитието инж. Стефан Стефанов - управител на пчеларска ферма „Амброзия България“ - гр. Лозница и учредител на пчеларска кооперация „Амброзия и приятели ” - гр. Лозница запозна присъстващите с  изискванията за създаване на професионална семейна пчеларска ферма.  Акцентира се върху целесъобразността от създаване на затворен цикъл на планиране.

Голям интерес и дискусия предизвика споделената практика от инж. Стефанов по време на демонстративната част относно организиране на производство, преработка, реклама и реализация на пчелен мед и пчелни продукти.

В пчеларска кооперация  „Амброзия участниците имаха възможност да се запознаят с линия за преработка на пчелен мед и пчелни продукти с капацитет 3000 т. Интерес предизвика и споделената идея на лектора да се изградят сдружения на пчелари и заедно да бъде изграден склад за съхранение на пчелен мед и пчелни продукти с капацитет 1000-1500 т.

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Разград разясниха пред участниците възможностите за подпомагане на земеделските стопани- пчелари  по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.