На 6 декември в 2019 г. гр. Габрово се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Габрово) и Русенски университет „Ангел Кънчев“  на тема „Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“. 

На мероприятието присъстваха над 28 човека- земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства  в региона на област Габрово.

На семинара д-р Ивайло Христаков /Русенски университет „Ангел Кънчев/ изнесе презентации на теми: „Биологични и конвенционални методи за предпазване от заболявания по пчелите. Демонстрация на видове препарати за лечение“ и „Хранене на медоносните пчели“, както и подробна информация за икономически важни заболявания по пчелите и провеждане на правилна профилактика. Присъстващите бяха запознати с добри практики при хранене на пчелите с цел отглеждане на силни и здрави пчелни семейства. Нагледно бяха представени различни видове препарати свързани с пчеларската дейност. Фермерите споделиха проблемите си, свързани с опазването на пчелите от отравяне при употреба на препарати за растителна защита.

Експертите  от ТОО Габрово на НССЗ,  запознаха участниците с   възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 година. Раздадени бяха информационни материали  за Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022г.