На 27 февруари 2020 г. в гр. Пазарджик се проведе съвместна информационна среща-семинар  на Национална служба за съвети в земеделието (TOO - Пазарджик) и Селскостопанска академия (Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик) на тема: "Състояние и проблеми на поливното земеделие в Горнотракийската низина".

На семинара присъстваха 12 земеделски стопани от областта, специализирани в отглеждането на плодове, зеленчуци и зърнено-житни култури. Участие взеха  и представители на ОДЗ – Пазарджик , ОДБХ – Пазарджик и Областна администрация  - Пазарджик.

Лектор на семинара бе доц. д-р Христина Георгиева от Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик.
На срещата доц. Георгиева запозна участниците с основните проблеми и предизвикателства пред поливното земеделие в района на Горнотракийската низина. Тя направи задълбочен анализ на промените в климата и изменящите се условия за производство на земеделска продукция. Земеделските стопани получиха насоки във връзка с извършване на необходимите агротехнически мероприятия по отглеждането на земеделски култури в условия на засушаване.

Доц. Георгиева запозна присътващите с актуалното състояние на напоителните канали в региона и възможностите за изполването им. Направена беше констатация, че напоителната мрежа не се намира в добро състояние и има спешна необходимост от инвестиции в посока възстановяването ѝ.

Представената информация и направените анализи доведоха до  извода, че за да се помогне на поливното земеделие държавата трябва спешно да улесни процедурата по издаване на разрешително и регистрация на сондажи , използвани за поливни цели, както и да вложи време и ресурс във възстановяване на поливните канали.

В края на семинара беше засегната и темата за замърсяването на реките и моментното им състояние в област Пазарджик.

Експертите от ТОО - Пазарджик към НССЗ разясниха на участниците възможностите за подпомагане по мерките от  ПРСР 2014 - 2020 г, както и очакваните новости в предстоящата кампания по Директни плащания.