На 27 февруари 2020 г. в гр. Хасково се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието ТОО – Хасково, Национална Развъдна Асоциация по пчеларство и пчеларско сдружение „Пчела-Източни Родопи“ - Хасково  на тема: „Организация, оптимизация и ефективност в пчеларството” 

На семинара присъстваха  30 земеделски стопани от региона.

Г-н Тодор Тодовов - гл. експерт координатор на Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Хасково откри семинара, като акцентира върху възможностите за участие на земеделските стопани по новите мерки.

Водещ лектор на семинара беше г-н Калоян Кисьов от Национална Развъдна Асоциация по пчеларство. Той запозна участниците в семинара с организацията на дейностите по време на пчеларската година, оптимизиране на продуктивността на пчелните семейства, добри практики, ефективност в развъждането, майкопроизводството – иновативни методи и опазване на популацията на пчелните семейства
От страна на земеделски стопани - пчелари бяха зададени много въпроси свързани с представените теми. Бяха зададени и въпроси свързани с предоставянето на държавна помощ de minimis  за подкрепа на пчеларите и Националната пчеларска програма.


От страна на екипа на офиса на НССЗ в гр. Хасково бяха представени възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.