На проведения на 21 януари 2021 г. онлайн семинар, организиран от НССЗ (Териториален областен офис- гр. Плевен) и Областен  пчеларски съюз- Плевен на тема: „Стратегия за управление на болести по пчелите“ се включиха  140 участници с различна насоченост и интереси. Освен земеделски стопани, участваха научни работници, консултанти и други заинтересовани лица.

Лектор беше проф. д- р Калинка Гургулова- специалист с дългогодишен опит, доказала своя професионализъм в сферата на заболяванията по пчелите.

 

От презентацията на проф. Гургулова, участниците научиха:


♦ Как се създават силни пчелни семейства, които са устойчиви на болести.
♦ Кои са стопански значимите болести- вароатоза, нозематоза, американски и европейски гнилец.
♦  Какви са начините за борба с тях.

Проф. Гургулова обърна внимание на основните фактори и проблеми,  въздействащи върху здравето на пчелите, в т. ч. околната среда- климат и храна, управлението на пчелина, правилната диагностика, изследване и лечение. Присъстващите бяха запознати със съществуващите в нашата страна заболявания, а именно американски гнилец, европейски гнилец, вароатоза, както и нозематозата- като особено значимо напоследък заболяване по пчелите в България. Акцент беше поставен на причинителите и клиничните признаци, схеми на дейностите при съмнение за заболяване или вече установено заболяване в пчелина, стратегия за опазване здравето на пчелните семейства. Представени бяха различни ветеринарномедицински препарати, хранителни добавки и химични средства, схеми, дози на прилагането им, както и оптималните периоди в годината, за провеждане на профилактични мероприятия в тази насока.

Експертите на Национална служба за съвети в земеделието- Териториален областен офис- Плевен запознаха участниците с очакваните приеми по подмерки 6.3 и 6.1 от ПРСР 2014- 2020 г. през настоящата година, както и с публикувания за обществено обсъждане проект на нова Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства, определен въз основа на стандартна продукция.

При проведената дискусия бяха зададени конкретни въпроси относно определени ветеринарномедицински препарати и други начини за справяне с болести по пчелите, схеми за третиране, оптимални периоди за използването им, дози, начини за дезинфекция и др.

Запис от семинара ще бъде качен на Youtube канала на НССЗ през м.февруари.