Публичен регистър на НССЗ на лицата извън Службата, които могат да участват като лектори в информационно-обучителните събития на НССЗ с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани

Заявление за включване в Публичния регистър на Национална служба за съвети в земеделието на лицата, които могат да участват като лектори в информационно-обучителни събития на Службата с научни институти, научно-приложни организации и други институции