Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Заповед № РД-08/03-643 от 02.11.2022 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1., мярка 2 от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-11/03-166 от 16.03.2018 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1., подмярка 2.1. от ПРСР 2014-2020

Заповед № РД-11/03-293 от 23.06.2015 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по операция 2.1.1., подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020