Ministry of Agriculture and Food
National Agricultural Advisory Service
  BG

Календар на земеделския стопанин-животновъд

говедовъдна ферма, овцефермата, козефермата и работа на пчеларя

Календар на земеделския стопанин-растениевъд

Зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и полевъдство

Календар на земеделеца

Растениевъдство - овощаря, градинаря, лозаря и полевъда