Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Календар на животновъда

Говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, пчеларство и птицевъдство

Календар на овцевъда

Хранене на лактиращи овце

Календар на растениевъда

В овощна градина, в зеленчукова градина и на полето

Календар на земеделеца

Овощарство, зеленчуковата градина, лозята, полевъдство и цветната леха

Календар на земеделския производител

Растениевъдство - лозя, овощарство, зеленчуковата градина;
Животновъдство - говедовъдство и пчеларство

Календар на тютюнопроизводителите

Производство на тютюнев разсад

Данъчно-осигурителен календар на земеделския производител

Обществено осигуряване, здравно осигуряване и придружаващи документи