ГОВЕДОВЪДСТВО


 Характерно за периода е прехода в храненето и отглеждането на животните. Необходимо е извеждането им на паша и разходките на открито да се удължат през най-слънчевите дни. Особено внимание трябва да се обърне на правилното и балансирано хранене. Дава се 0,5 кг концентриран фураж за всеки кг мляко над 5 кг дневно. Препоръчително е включването на 2-3 кг пшенична слама в основната дажба за допълване на сухото вещество, което обикновено в този период е ниско. Извеждането на животните и храненето им със сочни фуражи създава условия за поява на различни инфекции. Необходимо е да се вземат съответните мерки, като се внимава и за поява на заболяването устрел.ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО

 При преминаване от оборно към пасищно отглеждане овцете са претенциозни по отношение на дъждовно, влажно и студено време. На пасищата трябва да има заслони за прикриване при неблагоприятни условия на по-младитe животни. Недопустимо е да лягат на влажна и мокра почва, което довежда до простудни заболявания и диарии. През април козите пасат с охота младата сочна трева и крехки клони на дървета и храсти, приетата храна е с високо водно съдържание която е със слаба хранителна стойност и има слабително действие, предпоставка за стомашночревни разстройства. В дажбата е необходимо да се включат концентрирани фуражи-0,3-0,4 кг. или груби фуражи/сено и слама /, готварска сол.ПЧЕЛАРСТВО

 Месец април е подходящ за набавяне на пчелни семейства, за прехвърлянето на разборни и за заселвне на многокорпусни кошери. Пчелните семейства трябва да произхождат от здрав пчелин , в който няма заразни болести и не е под карантина. През месеца разцъфтяват всички овощни видове, от които пчелите събират прашец и нектар. Пчелното кълбо се е разпуснало, яйцеснасянето и развитието на семейството върви усилено.

 Към края на месеца се извършва основна подмяна на старите презимували пчели с нови. Появява се и първото търтеево пило. Не е необходимо да се бърза с отзимяването. Предварително са подготвени необходимия брой рамки с изградени пити от склада съобразно с броя на пчелните семейства, които ще се прехвърлят така, че всяко семейство да разполага с две изградени пити поне за два корпуса. Много добро средство срещу роевото състояние е разширяването обема на кошерите рано преди главната паша, при затопляне на времето, както и използването на помощни майки. При многокорпусните кошери след като двата корпуса са изпълнени с пчели и пило, обемът се увеличава с трети корпус с изградени пити и восъчни основи. При кошера Дадан-Блат, след като плодникът е изпълнен с пчели, нектар и прашец и има 8-9 пити пило, обемът се разширява като се поставя втори корпус или магазин за залагане на пило.
 


ПТИЧЕВЪДСТВО


През настоящия месец се залагат яйца за люпене като е необходимо да се спазят някои условия:
1. Подбиране на родителското стадо, от което произлизат разплодните яйца.
2. За предотвратяване възникването на заболявания се прилага система от ветеринарно- санитарни мероприятия-миене и дезинфекция на яйцата.

Kалендарът  е предоставен от офиса на НССЗ в гр.Перник