Ministry of Agriculture and Food
National Agricultural Advisory Service
  BG

Календар на земеделеца

Полевъдство, лозарство, зеленчукопроизводство и овощарство

Календар на растениевъда

Зърнено - житни и полски култури, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и вкусови култури - тютюн

Календар на животновъда

Овцевъдство, козевъдство и пчеларство