Мероприятия в зеленчуковата градина

 Опасността от слани идва с настъпването на месец октомври. През месеца трябва навременно да се приключи беритбата на домати, пипер, зелени фасул и др. Недоузрелите домати да се прибират и се съхраняват в помещения при температура 10- 12 С. 

 През втората половина на октомври започва прибирането и на моркови, целена и ряпа. Важно е прибирането да стане преди почвената повърхност да започне да замръзва, което означава, че може да се извърши и към края на месеца в зависимост от климатичните особености на конкретния район.

 Грижите по отглеждането на късното зеле, карфиола и праза продължават. През октомври се засаждат лука и чесъна, а към края - марулята, салатата и ранните сортове главесто зеле.

 Площите, от които реколта вече е прибрана, трябва да се почистят от растителни остатъци и да се извърши дълбока оран. Преди оранта се извършва есенното торене. Внасят се органични и минерални торове. Най-добре е количеството на внесените торове (торовата норма) да се определи след агрохимичен анализ на почвата и в съответствие с изискванията на планираната за отглеждане култура. Агрохимичен анализ на почвите се извършва в лицензирани лаборатории. Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ – София ще отвори отново лабораторията за агрохимичен анализ на почвата през 2013 г.

 През октомври е време за растителнозащитни мерки в полиетиленовите оранжерии. Високата влажност и постоянната температура в оранжериите благоприятстват развитието на гъби и плесени, както и на някой вредители. Растителнозащитните мероприятия провеждайте след консултация с агроном и след констатиране на наличие на патогени или вредители. В офисите на всеки областен град към НССЗ стопаните могат да получат квалифицирана помощ от специалист агроном.

 Актуален проблем продължава да бъде ракът по картофите. Заболяването беше открито и потвърдено от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Смолян. Ракът по картофите е карантинно заболяване за ЕС. От 2001 г. в България действа наредба за борба срещу рака по картофите. Използвайте сертифициран посадъчен материал за предпазване от заболявания. При съмнение за болестта се свържете със съответната Областната дирекция по безопасност на храните. Тумори могат да се развият и по време на съхранение на картофите. Диагноза може да се постави само след лабораторен анализ.


Мероприятия при есенниците

Най-важната грижа през октомври е навременната и доброкачествена приключване сеитбата на есенниците/пшеница и ечемик/. Благоприятният срок за различните райони на страната трябва да завърши между 10-ти и 20-ти октомври. Ако по някаква причина тези срокове бъдат пропуснати, трябва да се има предвид необходимостта от повишаване на посевната норма, за да не се получат редки посеви. Задължително е валиране на засетите площи, мероприятие което често се пропуска и взема своя отрицателен дял върху добива и качеството на посева/ изтегляне/.


Трайни насаждения

 В началото на месеца трябва окончателно да приключи гроздобера и да се подготви лозето за есенната дълбока оран. Заедно с оранта се внасят органични и минерални торове. Внасянето на торовете да става след консултация с агроном и извършен агрохимичен анализ на почвата и препоръките за торене. Завършва брането и на късните сортове ябълки и круши. Берат се дюли, мушмули и нарове. След беритбата е необходимо да почистете дръвчетата от счупените и заболели клони и мумифицирани плодове. След това, може да пристъпите към обработката на почвата. През есента в овощните градини се извършва дълбока оран. Съобразно възрастта на дърветата се извършва торене с органични и минерални торове на база агрохимичен анализ.

 Октомври е най- подходящият месец за създаване на нови овощни насаждения. Използвайте сертифициран посадъчен материал, това е гаранция за сортова автентичност и липса на заболявания.

 Месеца е подходящ и за засаждане на лавандула и мента. Есенното засаждане дава възможност на растенията да се вкореняват добре и по успешно да презимуват. Засадените през пролетта растения често се оказват в суха почва и загиват поради бързо настъпващите високи температури.

 При създаване на трайни насаждения трябва да се консултирате със специалист агроном, за да се направи анализ на почвено-климатичните условия и да се избере подходящия вид и сорт за дадения район.

 Октомври е месеца, през който трябва да се приключи с подготовката на ягодите и малините за презимуване. Подготовката включва изораване на междуредията, почистване и загърляне на растенията.

 За закъснелите стопани месеца е последен срок за създаване на нови ягодови насаждения. Имайте предвид, че колкото по-късно засадите ягодите, толкова повече растения може да не се вкоренят и да загинат през зимата.