ПОЛЕВЪДСТВО

 Масово се провежда торене,обработка на почвата , обеззаразяване на семената, сеитба на пшеница и ечемик. За Южна България сеитбата трябва да приключи до 20 октомври , а за северна до 10 октомври. Едновременно се извършват предсеитбените и следсеитбените третирания срещу плевелите. В началото на месеца се сее и салвията. Торене – Два- три дни преди сеитбата на семената на пшеницата, едновременно с фунгицида за обеззаразяването им, е добре те да се третират с биостимулиращия течен тор Хумустим. Доза : 1 литър Хумустим за 1 тон семе. Това стимулиране повишава кълняемата енергия на семената, дружното им поникване и увеличаване на кореновата система на пшеницата 2-3 пъти. Залага се здрав възел на братене, посевите влизат в зимата с висок имунитет и много добра фаза на развитие.


ЛОЗАРСТВО

 Масово се прибира гроздето и приключва до края на месеца. Гроздето не бива да се бере при температури по ниски ог 14 и по високи от 27 градуса, защото в първия случай ферментацията се забавя а във втория протича бурно и влошава силно качеството на виното. Започват профилактичните растителни мероприятия. В края на месеца се извършва есенна дълбока оран на 20-30 см.


ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Засяват се и се засаждат: Магданоз – до 30 октомври - 0.7-1 кг/дка Спанак - 09-02 - 2.5-3 кг/дка Салати - до 10 окт. - засаждане Чесън зимен – 10-11 - 100-150 кг/дка Приключва прибирането на зеленчуковите култури. РЗ мероприятия при зелето се провеждат само в краен случай. След прибирането започват профилактични мероприятия. Събират се и се изгарят растителните остатъци носители на различни болести и на някои форми на неприятелите. Започва есенната оран.


ОВОЩАРСТВО

 Приключва беритбата на късните сортове ябълки , круши , дюли. След беритбата в овощната градина се извършва есенна оран. Започва провеждането на профилактични мероприятия. След листопада всички костилкови се третират с 1-1.5% бордолезов разтвор. Внасят се почвени хербициди. Там където е необходимо /през 3-4 години/ се извършва торене с оборски тор и подхранване с фосфорни и калиеви торове, които се заорават заедно с плевелите. Преди настъпването на зимните студове ,стъблата се варосват с 20% варна каша. Октомври е най благоприятният месец за засаждане на овощни дръвчета. Добре е посадъчните ямки да се изкопаят 10-15 дни по рано. Ако мястото не е торено ,в ямките се слага добре размесени : 1 кофа добре разложен оборски тор , 150-200 гр. Суперфосфат, 60-80гр. Калиев тор.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Стара Загора