ФЕНОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР

Край на цъфтежа на последните медоносни растения – фуражен слънчоглед, астри, мразовец.


СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Последното пило вече се излюпва.Майките са прекратили яйцеснасянето.Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като прибират меда по-навътре в празните килийки, освободени от последното пило.Те обаче не запълват всички килийки в средата на гнездото с мед, а оставят на питите срещу входа свободни площи, върху които образуват зимното кълбо.


РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ

Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните семейства срещу пчелната въшка /браулоза/ и вароатозата.След полагане на необходимите грижи за развитие и запасяване на семействата, през октомври пчеларят трябва да ги зазими, но не покъсно от края на месеца. Пчелните семейства трябва да се зазимяват с млади майки от добър произход, които да заменят дефектните и стари майки. Количеството и качеството на храната са най-важни за благополучното презимуване на пчелните семейства.В кошерите Дадан-блат и Лежак трябва да се остави най-малко 14-18 кг мед, според силата на семейството и характера на зимата в района, като всяка пита не бива да съдържа по-малко от 1,5-2 кг мед. Медът за зимната храна трябва да бъде нектарен, течен и предимно запечатан. На 1-2 пити трябва да има цветен прашец, който се поставя към потоплата вътрешна страна, като най-добре е този прашец да бъде залят с мед и запечатан от пчелите. На входовете на кошерите се поставят предпазители против мишки. Преглеждат се покривите на кошерите да не текат. През зимата кошерите трябва да бъдат обърнати с входовете на юг или югоизток, за да са запазени от нахлуването на студените северни ветрове и да се огряват по-добре от обедното слънце, като по този начин пчелите се подтикват към по-редовно облитане. Пчелинът се огражда и се осигурява спокойно зимуване на пчелните семейства