В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

През октомври времето се променя чувствително. Броят на слънчевите дни намалява, а облачните дни стават повече.

Дневните температури се понижават повече или по-малко и нараства опасността от ранни мразове.

Задачи на овощаря

 Трябва да се избърза с прибирането на неприбраните плодове. Това ще създаде възможност на дърветата да извлекат своевременно необходимите им вещества от почвата и да се запасят за предстоящата зима.

 Зимните плодове трябва да узреят добре на дървото. Рано откъснатите плодове се сгърчваг в склада, губат сока и вкуса си. В помещението за съхранение  плодовете се подреждат върху дървени лавици, касети и щайги, но само в един пласт.

 Дюлите трябва да останат на дървото, докато почнат да падат сами.

 Орехите, преди да се приберет на постоянно място трябва да се изсушат на сянка и в проветриво помещение.

 Съхраняват се върху сита или на проветриви места в един ред.

 Лешниците се прибират, щом плодовете им започнат да се отделят от обвивката. Добре е да се съхраняват в умерено влажен пясък, отколкото на въздух.

 Мушмулите остават на дървото до настъпване на студовете. Мразът ги прави меки, кафяви и вкусни.

 През октомври при всички дървета протича процес на усилено запасяване с резервни хронителни вещества.

 Това налага почвата в междуредията на младите овощни насаждения да се обработва дълбоко. В малките градини това се свежда до окопаване около дърветата, което подобрява влагозапазяването на почвата.

 През този месец, ако позволяват атмосферните условия, все още може да се засаждат ягодите. Това късно засаждане трябва да приключи до средата на месеца, за да могат растенията да се вкоренят достатъчно добре и да не загинат през зимата.

 Веднага след листопада е необходимо да се напръскат всички костилкови овощни видови с 2% бордолезов разтвор. Това се налага за борба с бактерийно изсъхване, къдравост и някои други болести. За ограничаване на заразато от струпясване по ябълките и крушите, след опадането на листата се третират обилно с 5% разтвор на карбамид (5 кг карбамид на 100 л. вода).

 Основно се оглеждат дърветата, изрязват се всички изсъхнали клони. В тях под кората презимуват плодовите червии, някои видове акари, корояди и други вредители.

  Края на месеца се варосват  с 20% варна каша стволовете и дебелите клони на дърветата.

Задачи на градинаря

 Алабашът, определен за консумация през зимата, трябва да се прибере преди настъпването на по-сериозните студове. Кочаните се отрязват под кореноплода. Съхраняват се в ровници. Морковите също за консумация през земата се съхраняват в ровници.

 Ровникът представлява изкопана в земята яма с размери според количеството на зеленчуците, които ще се съхраняват в него.  Дъното на ровника се застила със суха слама, върху нея се нареждат зеленчуците, върху тях слама, а отгоре се натрупва изхвърлената от ямата пръст. На върха на ровника се оставя едно снопче слама, което да опира до другата слама. То може да се маха и слага и по този начин да се проветрява ровника.

 През първата половина на октомври се засажда салатата и марулята за консумация през пролетта.

 В края на октомври или най-късно началото на ноември се прибира праза.

 Зимната ряпа не е много трайна, затова трябва да се прибере чак когато наближат големите студове.

 Октомври е месецът, през който трябва да се приберат зелените домати, останали неприбрани досега. Прибира се също така и карфиола и главестото зеле.

 Засажда се и зелен лук на открито за ранна пролетна консумация. 

Задачи на лозаря

През този месец се доприбира неприбараната реколта. Извършва се торене с фосфорни и калиеви торове в зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества, след което се изорава почвата дълбоко.

Задачи при отглеждане на полските култури

 От първи октомври започва сеитбата на пшеницата и ечемика. Преди сеитбата почвата трябва да се натори с фосфорни и калиеви торове, в зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества,  след което да се извърши необходимата  обработка на почвата. Семената за посев задължително се обеззаразяват срещу болести.

 През този месец се извършва есенна дълбока оран за пролетните култури и се наторява с фосфорни и калиеви торове. 


ЖИВОТНОВЪДСТВО

 Отминаха месеците на подготовка и провеждане на случната кампания в овцевъдството, приключва също и кампанията в козевъдството. През м.Октомври стопаните трябва да насочат грижите основно към нормалното протичане на бременноста и елиминиране на факторите провокиращи аборти. При козите през този месец са на лице редица предразполагащи фактори  за ранна ембрионална смъртност.Те намаляват устойчивоста на бременните животни. Като такива се явяват резките промени в температурата, есенните дъждове, ранната паша на осланени ливади, поенето със студена вода и др.

 Опасноста от аборти при овцете идва след продължителна суша и паша на погорели пасища. При настъпването на дъждовни дни тревата избуява и се приема от животните с голям апетит. Съдържащите се в зелените треви фитоестрогени предизвикват реакции в половата система на овцете водещи до изхвърляне на ембриона. В този смисъл е важно да се контролира пашата, да се осигури ежедневното подаване и на сухи, и концентрирани фуражи. Съдържащият се в тях хормон прогестерон подпомага нормалното имплантиране и износване на плода през бременноста.

 Червенката е заразно заболяване по свинете. Резките промени на времето през есента са един от предразполагащите фактори за поява на това заболяване. Време е за ваксинация срещу Червенка, която е задължителна за разплодните животни /св.майки и нерези/ на всеки 6 месеца, както и за групата-угояване от 90 до 120 дневна възраст. Ваксината е на съвсем достъпна цена, а щетите при подценяване на проблема могат да нанесат големи щети на стопаните.  Гризачите са един от пътищата за предаване на заразата. Следва да се проведе система от мероприятия по дератизация и дезинфекция във фермите.

 Есента дава последни възможности за ремонтни работи по животновъдните сгради - покривни конструкции, подмяна на счупените стъкла на прозорците, ремонт на подовите конструкции, отоплителните и вентилационни системи и др.

 Месецът е подходящ за допълване на запасите от фураж за животните. Все още цените на преобладаваща част от фуражите не са потеглили към зимните си стойности.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр.Плевен