ПОЛЕВЪДСТВО

 През октомври продължава жътвата на ориза, прибирането на царевицата за зърно, ваденето на кръмното и захарното цвекло, прибирането на памука и други пролетни култури. Продължава и сеитбата на житни във високите райони. От началото на месеца започва сеитбата на житни и в равнинната част на страната при спазване на следната последователност: ръж, ечемик, пшеница, тритикале. При силна заплевеленост на площите се извършва есенно внасяне на хербициди за борба с плевелната растителност. При необходимост се залагат примамки срещу полски мишки. Пускат се и бразди за отвеждане на водите от зимните валежи на ниските места. На освободените площи от полски и зеленчукови култури се извършва дълбока оран.


ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

 През октомври грижите на зеленчукопроизводителите са насочени към доотглеждане, беритба и реализация на късните зеленчукови култури. С предимство се прибират чувствителните на слани и ниски температури култури, като домати, пипер, патладжан, броколи, карфиол и други. Към края на месеца започва и прибирането на праза и късното зеле, с което се поставя и края на активната работа на полето. През октомври се извършва и предзимно засаждане на лук за зелено, зимен чесън, салата, спанак и главесто зеле. За целта се използват устойчиви на ниски температури сортове и хибриди. При зелето в началото на октомври се засаждат сортовете Дербентско, Спринт, Т-16 F1 и други, а в края на месеца сорта Бесапара и аналогични на него хибриди. При неспазване на сортовата агротехника зелетата не формират глави, а стрелкуват през пролетта.


ОВОЩАРСТВО

 В началото на месеца приключва беритбата на зимните сортове ябълки, круши и дюли. Прибират се и ремонтантните сортове малини и ягоди. След окапването на листата се извършва есенната дълбока оран. При необходимост се извършва основно торене с фосфорни и калиеви торове в плододаващите градини. Изрязват се и се изнасят от градините изсъхналите и заболели клони. Костилковите видове – праскови и кайсии се пръскат с 2 % бордолезов разтвор при 80 % листопад. Подготвят се площите за засаждане на нови овощни градини. Към края на третата десетдневка на месеца започва и самото засаждане. Дръвчетата от овощния разсадник се изваждат след отстраняването на листната маса.


ЛОЗАРСТВО

 През първата половина на месеца приключва прибирането на винените сортове грозде. Към края на месеца се извършва и дълбока оран във високостъблените лозя. При младите лозя се прави проверка на пропадналите растения и се подготвят лозичките за просаждане. Започват обработки на почвата – площите, които ще се засаждат с млади лозя се преорават, дисковат и се маркират. В края на месеца започва засаждането на новите лозови насаждения и просаждане на пропадналите лозички.


ЖИВОТНОВЪДСТВО

 И през октомври потребностите от храна при преживните основно се набавят от пасищата, а при бедна паша е необходимо и допълнително подхранване. Възможно е вече падането на първите слани, затова трябва животните да се изкарват по-късно на пасището, като предварително са подхранени с концентриран фураж. Време е за приготвяне и складиране на груби фуражи. Сеното се запазва най-добре в закрити и добре проветрявани сеновали. При внасянето на новото сено те трябва добре да се изчистят от старите остатъци,паяжините и праха. Прясното сено веднага след изсушаването му, макар и складирано в сеновал, не е готово за използване, тъй като причинява колики при животните.

 Започва подготовката на селскостопанските сгради за зимата. Помещенията със счупени стъкла и повредени тавани се ремонтират своевременно. Натрупаната тор около помещенията се почиства и се поставя в торохранилищата. Извършва се дезинфекция на целите помещения и инвентар с варов разтвор. Не бива да се допуска течение и повишена влажност над допустимата в животновъдните помещения.

 Козите се размърлят и заплождат през септември – октомври за животните от Българска бяла порода, а местните – от октомври до средата на ноември. Заплодяемостта и плодовитостта на козите зависи от полагането на целогодишни грижи за мъжките и женските животни и от правилната им подготовка за случната кампания. Целта е да се доведат животните до разплодна кондиция. В това отношение важна роля има пълноценното хранене.

 През октомври пчелите обикновено не намират източници на нектар и прашец, поради което преминават в пасивно състояние. Често поради резки застудявания пчелите образуват кълбо. Всичко това налага пчеларят да следи редовно прогнозите с оглед до 10-15 октомври да извърши зазимяването. Когато едно пчелно семейство е поставено при неблагоприятни условия на зимуване, то консумира два пъти повече храна от колкото му е необходимо при нормални условия. За да протече едно зимуване успешно следва да се спазват следните условия:

 Първо и най-важно - броят на питите с мед и тяхното правилно разпределение в пчелното гнездо - за семейство с 10 или с 12 рамки – зазимяване на 6 пити с 12-14кг мед като в центъра на гнездото има 6 кг мед.

 Второто условие – да не се допуска абсолютно никаква влага в кошера - найдобре е празното пространство в кошера да се запълва със стиропор или чамови дъски,а под капака с непотребна вълнена материя или стиропор, ако е ползван такъв в страничното пространство.

 Третото условие изисква пълен покой на семействата след зазимяването до първия осведомителен преглед – не бива да се отварят и безспокоят кошерите през януари, за да им се „помогне”със спасителни подхранвания. Това напълно разстройва пчелното кълбо и след това са му нужни много усилия, за да възстанови необходимата му температура от 34-35 градуса.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Пазарджик