ГРИЖА ЗА ПЧЕЛИТЕ 

Фенологичен календар

 През юли главната пчелна паша в полските райони е от люцерна, слънчоглед, ливади. Продължават да цъфтят лавандулата, различни видове бодили, зърнастецът, риганът и др. Разцъфтяват пчелинокът, тютюнът, памукът.

Поради честите засушавания през юли пчелите не винаги могат добре да използват юлската паша. При ниска почвена и въздушна влажност, отделянето на нектар силно намалява. Това особено важи за слънчогледа в полските райони, където засушаванията са по-големи. Към края на юли главната паша в повечето райони приключва.


Състояние на пчелните семейства

 През юли яйценосната дейност на майките започва да намалява. Инстинктът за запазване съществуването на вида, чрез осигуряване на необходимите хранителни запаси и тяхното най- целесъобразно изразходване подсказва на пчелите да не отглеждат голямо количество пило, тъй като пашата вече приключва. Търтеевото пило бързо намалява и майките преустановяват снасянето на неоплодени яйца. Пчелите дори започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал и те не са нужни. Те почти не градят восъчни основи, нито работят на строителната рамка.Забелязват се опити за кражба при отваряне на кошерите, след приключване на пашата.


Работа на пчеларя

 Щом пашата е към своя край, трябва да се свалят магазините и корпусите и питите да се изцентрофугират. Преди да се приберат в склада, те трябва да се поставят в кошерите /вечер/, за да ги почистят пчелите от останалия мед за няколко дни. Магазините и корпусите не бива да се съхраняват непочистени,  медът вкисва и се образуват кристалчета от гроздова захар.Тези кристалчета на следващата година служат като зародиши за лесно кристализиране на събрания нов мед. Осигурява се вода на пчелите с водопоилка, ако в района няма чиста течаща вода.През месец юли трябва да се довърши смяната на старите и негодните майки в пчелина, да се подсилят при нужда рояците и запасните майки с по една пита запечатано пило и пити с мед, които да подпомогнат развитието им до зазимяването. Вземат се мерки срещу кражба. Дъната на кошерите се вдигат. След главната паша, пчеларят прави преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелните семейства и за техните нужди. Същевременно се проверява здраво ли е пилото, защото по това време се проявява американския гнилец. Третира се срещу вароатоза и аскосферозата.