Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) на младши експерт в дирекция “Мобилни общински офиси“ към главна дирекция „Съвети в земеделието”

Обявление

Декларация за участие

Заявление за участие