Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на главен експерт в дирекция “Административно - финансова дейност“  - 2 бр.

Обявление-архивни дейности

Обявление-стопански дейности

Заявление за участие в конкурс

Декларация чл.17

Списък на допуснати кандидати за длъжността главен експерт - архивни дейности

Списък на допуснати кандидати за длъжността главен експерт - стопански дейности