Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за назначаване на главен експерт в ТОО - Бургас - 1 бр., главен експерт в ТОО - Враца - 1 бр., главен експерт в ТОО - Перник - 1бр. и главен експерт в ТОО - Ямбол - 1 бр. към Главна дирекция "Съвети в земеделието"

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Крайно класиране ТОО - Бургас

Крайно класиране ТОО - Враца

Крайно класиране ТОО - Перник

Крайно класиране ТОО - Ямбол